Veel gestelde vragen

Wat zijn de eisen per diploma

ZWEMSURVIVAL DIPLOMA A, Richtlijnen en eisen:

Gekleed in zwemkleding, T-shirt, lange broek en schoenen

1. Te water met een sprong naar keuze, waarbij de zwemmer geheel onder water gaat.
Vervolgens watertrappend een draai van 360 graden maken, waarbij de zwemmer om
zich heen kijkt. Daarna onder water zwemmen: onder een zwembadlijn of zwemnoodle door, zonder dat de zwemmer deze aanraakt.

2. Aansluitend wordt een erkende borstslag (voorkeur: schoolslag) over een afstand van
25 meter gezwommen, gevolgd door een erkende rugslag (voorkeur: enkelvoudige
rugslag) over eveneens een afstand van 25 meter.

3. Daarna klimt de zwemmer zelfstandig het water uit, zonder gebruik te maken van een
trap. Indien er een hoge kant is, mag er eerst op een drijvende mat geklommen worden.

Gekleed in zwemkleding:
4. Te water met een kopsprong, waarbij de zwemmer geheel onder water dient te gaan.
Vervolgens oriënteert de zwemmer zich onder water door iets te pakken, aan te raken of ergens doorheen te zwemmen. Dit voorwerp dient zich op 3 meter afstand van de
kant te bevinden, op een minimale diepte van 1 meter. Aansluitend wordt een erkende borstslag over een afstand van 50 meter gezwommen. De zwemmer klimt over een mat en zwemt verder met een erkende rugslag over een afstand van 50 meter. De zwemmer klimt zelfstandig het water uit, zonder gebruik te maken van een trap.

5. Te water met een startsprong, waarna de zwemmer 3 seconden in gestrekte houding blijft drijven. Aansluitend wordt een erkende borstslag – die anders is dan de eerdere
(voorkeur: borstcrawl) – over een afstand van 8 meter gezwommen.

6. Vanuit het water rugwaarts, met een tweebenige afzet tegen de kant, wordt een erkende
rugslag – die anders is dan de eerdere (voorkeur: rugcrawl) – over een afstand van 6 meter gezwommen.

7. Op minimaal 3 meter vanaf de kant ligt een boot/mat in het water. De zwemmer gaat met een hurk- of schedesprong te water, klimt op de boot/mat en gaat rugwaarts aan de andere zijde er weer af. Vervolgens zwemt de zwemmer naar de kant, waar door een in het water liggende hoepel of band geklommen dient te worden. Hierna mag de
zwemmer op de kant klimmen.

8. Te water met een rechtstandige sprong, waarna de zwemmer gaat watertrappen: gelijkzijdig gedurende 1 minuut. Tussendoor (bij ongeveer 30 seconden) moet de zwemmer rechtstandig onderwater gaan, waarbij wordt uitgeblazen. Daarna gaat de zwemmer
door met watertrappen.

 

ZWEMSURVIVAL DIPLOMA B, Richtlijnen en eisen:

Gekleed in zwemkleding, shirt met lange mouwen, lange broek en schoenen

1. Te water met een halve draai om de lengteas, waarna de zwemmer 15 seconden rechtop gaat watertrappen.

2. Aansluitend wordt een erkende borstslag (voorkeur: schoolslag) over een afstand van 50 meter gezwommen. Ga onder een mat door en zwem aansluitend met een erkende rug-slag (voorkeur: enkelvoudige rugslag) over eveneens een afstand van 50 meter.

3. Daarna klimt de zwemmer zelfstandig het water uit, zonder gebruik te maken van een trap.
Gekleed in zwemkleding

4. Te water met een kopsprong, waarbij de zwemmer geheel onder water dient te gaan.
Vervolgens oriënteert de zwemmer zich onder water door iets te pakken, aan te raken of ergens doorheen te zwemmen. Dit voorwerp dient zich op 6 meter van de kant te bevinden, op een minimale diepte van 1,25 meter. Aansluitend wordt een erkende borstslag (voorkeur: schoolslag) over een afstand van 100 meter gezwommen. De zwemmer zwemt door een hoepel op minimaal 1 meter diepte, klimt direct over een mat en laat
zich er rugwaarts vanaf vallen.

5. De zwemmer zwemt verder met een erkende rugslag (voorkeur: enkelvoudige rugslag)
over een afstand van 75 meter. De zwemmer klimt zelfstandig het water uit, zonder gebruik te maken van een trap.

6. Te water met een startsprong, waarna de zwemmer 3 seconden in horizontale ligging
uitdrijft. Aansluitend wordt een erkende borstslag – die anders is dan de eerdere (voorkeur: borstcrawl) – over een afstand van 10 meter gezwommen.

7. Te water met een schredesprong of hurksprong. De zwemmer zwemt terug naar de kant en zet zich vanuit het water tweebenig af tegen de kant. De zwemmer drijft vervolgens met een gestrekt lichaam 3 seconden uit en zwemt daarna een erkende rugslag– die anders is dan de eerdere (voorkeur: rugcrawl) – over een afstand van 10 meter.

8. Op minimaal 3 meter vanaf de kant ligt een boot/mat in het water met daarop enkele
zwemmers. Eén zwemmer valt zijwaarts of achterover in het water en vervult de rol van ‘drenkeling’. De andere zwemmers op de boot vervullen de rol van ‘redders’, waarschuwen elkaar en roepen een op de kant staande volwassene aan. De ‘redders’ werpen/
reiken vervolgens een zwemnoodle (of ander zacht, drijvend hulpmiddel) naar/aan de
‘drenkeling’ en helpen deze aan boord.

9. Te water met een hurksprong en zwemmen naar de omgeslagen boot/mat (met een
band eronder). De zwemmer gaat onder de boot en blijft daar 5 seconden. Vervolgens
laat de zwemmer zich onder water zakken en zwemt naar een pylon die 2 meter verder
op een diepte tussen de 1,30 en 1,80 meter op de bodem staat.

10. Te water met een rol en gedurende 1,5 minuten watertrappen, waarbij elke zwemmer zich 20 seconden met een drijfhulpmiddel, (zoals een PET-fles of bal) drijvende mag houden om uit te rusten om daarna weer door te gaan met watertrappen.

 

ZWEMSURVIVAL DIPLOMA C, Richtlijnen en eisen:

Gekleed in zwemkleding, sweater met lange mouwen, lange broek, schoenen en een jas

1. Te water met een val achterwaarts, waarna de zwemmer 15 seconden rechtop gaat watertrappen. Er wordt een bal in het water gegooid op een afstand van ongeveer 2
meter. De zwemmer zwemt naar de bal en werpt deze naar de dichtstbijzijnde persoon
op de kant.

2. Aansluitend wordt een erkende borstslag (voorkeur: schoolslag) over een afstand van
100 meter gezwommen: rond de 50 meter trekt de zwemmer de jas al zwemmend uit.
Vervolgens zwemt de zwemmer onder een mat door, klimt op een volgende mat, verlaat deze met een rol voorwaarts en zwemt aansluitend een erkende rugslag (voorkeur:
enkelvoudige rugslag) over een afstand van 75 meter, waarbij de laatste 50 meter een
bal meegenomen dient te worden (voorkeur: kopgreep).

3. Bij de kant aangekomen, wordt de bal aan een op de kant staande persoon afgegeven en klimt de zwemmer op de kant zonder gebruik te maken van een trap.

4. Te water met een kopsprong, waarbij de zwemmer geheel onder water dient te gaan.
Vervolgens oriënteert de zwemmer zich onder water door iets te pakken, aan te raken of ergens doorheen te zwemmen. Dit voorwerp bevindt zich op 8 meter van de kant,
op een minimale diepte van 1,25 meter.

5. Boven water gekomen vervoert de zwemmer, door middel van een zwemnoodle of rescue tube, een medezwemmer als ‘drenkeling’ over een afstand van 15 meter naar
de kant. De afstand tussen de drenkeling en de redder moet ruim genoeg zijn, zodat ze
elkaar niet vast kunnen pakken.

6. De zwemmer laat zich van een boot kiepen (achterwaartse rol), zwemt naar de kant en
klimt vervolgens via een mat op de kant. De zwemmer pakt een werpzak en gooit deze
naar een drenkeling en trek deze naar de kant.

7. De zwemmer springt door een grote band in het water, zwemt onder water naar een volgende mat of een platliggend zeil met gat en klimt daarop. Omdat ‘oevers af kunnen
brokkelen’ beweegt de zwemmer met een rollende techniek over de mat/zeil met gat
om vervolgens op de kant te klimmen.

Gekleed in zwemkleding
8. Zwem op tempo in een erkende zwemslag een afstand van 25 meter.

9. Te water met een schredesprong of hurksprong en terugzwemmen naar de kant. Zwem vervolgens 50 meter in erkende rugslagen (enkelvoudige rugslag, rugcrawl) en 50 meter in erkende borstslagen (schoolslag, borstcrawl), waarvan minimaal 15 meter borstcrawl.

10. Met een rechtstandige sprong te water en vervolgens over een afstand van 2 meter op
de rug wrikken in de richting van het hoofd, daarna 2 meter in de richting van de voeten. Vervolgens 30 seconden gelijkzijdig watertrappen, 30 seconden ongelijkzijdig water-trappen, waarna nog 20 seconden met de benen stil en alleen armenbewegingen.
Daarna klimt de zwemmer uit het water naar eigen keuze. 

 
 
 
 
 
 

Hoe lang duurt een kind over het Zwem-ABC

Landelijk is het volgende gemiddelde gemeten;

Zwemmen A-diploma: 48 klokuren
Zwemmen B-diploma: 12 klokuren
Zwemmen C-diploma: 12 klokuren

Wanneer wordt het lesgeld geïncasseerd

De maandelijkse afschrijving wordt in de maand daarvoor rond de 27e van de door u opgegeven bankrekening door Zwemschool De Piranha afgeschreven. Lees onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.

Op welke locatie vind het afzwemmen plaats

Het afzwemmen doen we op eigen locatie in Arnhem.

Hartenkoning 7, 6816 TK Arnhem.

Is er parkeergelegenheid bij het zwembad

Ja, zeker. U kunt gebruik maken van de parkeerplaatsen direct voor het gebouw. Is de parkeerplaats vol?
U kunt uw auto ook aan de overkant op de grote parkeerplaats plaatsen. Zie plattegrond. 

Plattegrond parkeerplaatsen

Wat is het adres van het zwembad

Het Zwembad is te vinden op het terrein van Siza.
Hartenkoning 7
6816 TK Arnhem
‘s-Kooningsjaght
 
 
 
 
 

Wat zijn de openingstijden van Zwemschool de Piranha

Onze (telefonische) openingstijden zijn:
ma-za : 09:00uur tot 13:30uur
U kunt ons uiteraard ook per mail of What’sApp bereiken. Wij proberen deze altijd binnen 48uur te beantwoorden.
 
 
 
 
 

Is het mogelijk om bij mijn kind(deren) te kijken tijdens de les

In verband met de veiligheidsregels is het op dit moment helaas niet mogelijk om te kijken tijdens de lessen.

Zodra dit weer mogelijk is dan vindt de kijklessen altijd plaats op de laatste zaterdag van de maand. U kunt dan als ouder(s)/verzorger(s), maar ook als opa of oma, gedurende de hele les komen kijken naar de vorderingen van u kind(eren).

Maak Zwemschool de Piranha gebruik van professionele instructeurs

Dat doen we zeker. Onze instructeurs beschikken over de juiste zwem-licentie.

Wat houdt een beoordelingsles in

  • Een beoordeelles vindt plaats nadat alle kijklessen zijn geweest. 
  • Tijdens de beoordeelles worden alle kinderen op hun motorische vaardigheid beoordeeld.
  • In het Splashsysteem van uw kind staan alle criteria waar het kind aan moet voldoen.
  • In het Splashsysteem kunt u onder het kopje ‘score en voortgang’ zien welke doelen uw kind tot nu toe heeft behaald.
 
 
 
 

Wanneer zijn onze vakanties

Zie onze Agenda voor actuele informatie

Hoe werkt de betaling

De kosten voor het inschrijven, reguliere,- en speciale zwemlessen gaan via automatische incasso.
Zie Tarieven voor meer informatie
 
 
 
 
 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen

Dat kan via het opzegformulier.
 
 
 
 
 
 

Is Zwemschool de Piranha een erkend leerbedrijf

Ja! sinds 2018 hebben wij ons beschikbaar gesteld als leerbedrijf. Ben je opzoek naar een stageplek? Neem dan gerust contact met ons op.
 
 
 
 
 
 

Kan ik ook terecht met een GelrePas

Ja, dat kan. Bekijk onze Tarieven voor meer informatie.

Wat zijn de voorwaarden voor een "gratis" Piranha pannenkoek

In samenwerking met ’t Pannekoekhuis Schaarsbergen kan een geslaagde leerling vanaf nu een “gratis” Piranha pannenkoek bij ’t Pannekoekhuis in  Schaarsbergen gaan eten. Dit ter beloning op het kind zijn/haar prestatie! 

De voorwaarden zijn als volgt:

  • Op vertoon van een behaalde zwemdiploma A-B-C;
  • Onder begeleiding van min. een (betalende) ouder;
  • Tijdens de openingstijden: dinsdag t/m zondag van 12:00-20:00u (vóóraf reserveren = verplicht).

Wij zouden het zeer op prijs stellen als er een foto van de geslaagde bij ’t Pannekoekhuis Schaarsbergen gemaakt en met ons gedeeld kan worden!

 

Alvast heel veel (eet)plezier!